กิจกรรมที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดอยู่เป็นประจำทุกปี คือกิจกรรมสานสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

โดยมีผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

 

บรรยากาศคึกคักตั้งแ่ต่เช้า ผู้ปกครองนักเรียนทะยอยเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียน

 

แม้ในวันนั้น ฝนจะตกหนัก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

คณะครูมาร่วมต้อนรับผู้ปกครอง ด้วยชุดผ้าคราม อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร

 

ก่อนการประชุม เด็กหญิงทิฆัมพร  แกล้วกล้า หรือดีเจบูม ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลงานโรงเรียน และภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียน

 

ผอ กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองอย่างเป็นกันเอง

 

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่

 

ผู้ปกครองร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

รองฯวิทยา  บุญยืน กล่าวถึงนโยบายของกลุ่มงานบริหารวิชาการ แก่ผู้ปกครอง

 

จากนั้นผู้ปกครอง ก็แยกไปพบครูที่ปรึกษา ตามห้องเรียนต่างๆ

 

ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินไปอย่างราบรืน ทั้งครูและผู้ปกครอง ต่างก็มีความสุขในการพบกัน

 

ครูและผู้ปกครอง สัญญาร่วมกันว่า จะช่วยกันดูแลบุตรหลาน ให้เป็นคนดี คนเก่ง ร่วมกัน

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นเคยนะครับ

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ

รายงานข่าว จากสำนักงาน BO Channel ช่องข่าวของเด็กเจริญศิลป์