เมื่อวันที่ 20 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์อนุสรณ์" ได้พร้อมใจกันไปร่วมงานถวายเพลิง หลวงปู่เนย ณ วัดโนนแสนคำ

 

 

 

นักเรียนได้ร่วมกันทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ อย่างเต็มความสามารถ และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้

 

 

คณะครูและนักเรียน ร่วมใจกันมาตั้งโรงทานในวันที่มีการสวดอภิธรรม

 

 

การทำงานของนักเรียนจิตอาสา ที่ทำงานตั้งแต่เช้า จนค่ำ แต่ก็ทำอย่างเต็มใจ

 

 

ขอน้อมกราบส่งองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพาน

 

 

ชมภาพกิจกรรมบางส่วนได้ที่คลังภาพ