luangpu

 

ชาวเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ทุกคน ขอน้อมกราบส่งองค์หลวงปู่เนย สมจิตฺโต สู่แดนนิพพาน

 

กำหนดการถวายเพลิง

 

ประวัติหลวงปู่เนย