เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ Freshy Camp 2012 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

เพื่อปรับพื้นฐานและสร้างความรักในสถาบันและความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

 

 

นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมายจากคณะครูที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นวิทยากร

 

 

อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนาน และกล้าแสดงออก

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ายปฐมนิเทศนี้ จะสร้างประสบการณ์ และให้ความรู้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับ