นางสาวพรทิพย์ อยู่ชัยกิจ ประธานนักเรียน รับบริจาคเงินจากเพื่อนๆ และน้องๆ ที่สมทบทุนทำบุญถวายพระสงฆ์ที่มาบรรยายธรรมที่โรงเรียน

ทั้ง 2 วันได้เงินกว่า 4000 บาท ซึ่งพระอาจารย์ได้มอบให้ทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่อไป

 

 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับ

 

(ภาพข่าวโดย นางสาวศิริลักษณ์  พาละหาด ม.5/1)