เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี โดยเจ้าคณะจังหวัด ได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน

โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการดูแลของงานกิจการนักเรียน