ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน โดยมีนายวิทยา บุญยืน รองผู้ำอำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบ

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้