คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 

ในการไปครั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้นำนิทรรศการ ผลงานของโรงเรียน ออกไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอื่นได้รับรู้

 

ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียน เข้ารับการแนะแนวในทุกโรงเรียนที่พวกเราไป

 

คณะครูถ่ายภาพร่วมกับ ผอ เสาร์ วงศ์กระจ่าง และ ท่านรองฯวิเศษ มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คอนุสรณ์" ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรของทุกโรงเรียนที่ให้การต้อนรับชาว จ.ศ. อย่างอบอุ่นในทุกโรงเรียนที่ไป

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้นำความรู้ ประสบการณ์ ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆ โรงเรียนอีกครั้งในโอกาสต่อไป