ธนาคารโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้มอบรางวัลยอดนักฝาก ให้กับครูและนักเรียน ที่ใช้บริการฝากเงินกับทางโรงเรียนเป็นประจำ

 

โดยคุณครูอัจฉรา  วิไลวงศ์ ผู้จัดการธนาคารโรงเรียน เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

 

โฉมหน้าของยอดนักฝากเงินของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

 

 

 

ขอชื่นชมในการฝากเงิน เป็นตัวอย่างที่ดีของการออมเงินให้แก่เพื่อนๆ และน้องๆ ต่อไปนะครับ