เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดงานวันครู ประจำปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีสมาชิกคุรุสภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

อำเภอเจริญศิลป์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

 

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" และประธานในพิธี นายวีระพงษ์ บูรณศิลป์ นายอำเภอเจริญศิลป์

 

 พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

 นายวีระพงษ์ บูรณศิลป์ นายอำเภอเจริญศิลป์ อ่านสาส์นประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555

 

 นายลิขิต  คำภูแสน ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

 

 นายสุพิทย์ จุลราช ครูอาวุโสในประจำการ นำครูประจำการกล่าวคำปฏิญาณตน

 

 ถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาคาถา

 

 ผอ.โยธิน เขียววิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

 

 นางจงกล ศรีสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 นายปัญจารา  ซาหิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 นายพิพัฒน์  ขอสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ครูชำนาญการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 นายจิระพงษ์  คล้ายถม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

 นายพูนชัย  วารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 


คุณครูอัจฉรา  วิไลวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

นายพายัพ  ซาหิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

นายกรกช  จันตะเสน ครูชำนาญการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

นางภัธฑิชา  เริ่มรักษ์  ครู โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

 นายทินกร  อระดี ครู โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

 นางสาวอรุษญา  ปราบใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับรางวัลครูดีในโรงเรียน

 

 การแสดงดนตรีไทย โดยวงดนตรีไทยของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

 การแสดงชุดรำอวยพร ของนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

การแสดงชุด ครูในดวงใจ

 

 การแสดงวงโปงลางของโรงเรียน โปงลางออนซอนเจริญศิลป์

 

 การแสดงชุด ทุ่งลุยลาย

 

การแสดงจากโรงเรียนบ้านนาสีนวล

 

บรรยากาศก่อนเข้างาน ได้มีโต๊ะสำหรับลงนามถวายพระพร และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน

 

บรรยากาศการลงทะเบียนเข้างาน โดยมีนักเรียนจิตอาสา ช่วยงาน

 

 นางสาวกันทิมา  โคดม นักเรียนชั้น ม.6/1 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน

 

 นางสาวเนตรชนก  บัวบาน และคณะ นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น และโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61

 

 ผลงานนักเรียนที่นำมาจัดแสดง

 

 ผลงานของโรงเรียน และผลงานของคุณครู

 

 คุณครูดรุณี  ภูพันนา ร่วมบริจาคเงินร่วมกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

 นักเรียนจิตอาสา ร่วมงานปฏิคม ให้บริการเครื่องดื่มและของว่างแก่ผู้มาร่วมงาน

 

 นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติงานอาสาจราจร อำนวยความสะดวกในการจราจรแก่ผู้มาร่วมงาน

 

 ผอ กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมลงสนามแข่งขันฟุตบอลประเพณีเนื่องในงานวันครู

 

 คณะครูและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหาร

 

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพโรงเรียน