ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
ร่วมกับเทศบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก หนองทุ่งมน

 

ผอ กิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ อ่านสาส์นวันเด็ก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" และคณะผู้บริหารเทศบาลเจริญศิลป์ ถ่ายภาพร่วมกัน

 

กิจกรรมมอบของขวัญแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน

 

ผอ กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ มอบของราววัลแก่ตัวแทนนักแสดง

 

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้นำเอาการแสดงของวงโปงลางออนซอนเจริญศิลป์ ไปร่วมสร้างความบันเทิงในงานด้วย

เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนของเรา ได้ทำร่วมกับชุมชนเป็นประจำ