เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ

 

ในการนี้ ผอ.เขต ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ O-NET

 

ท่านผู้อำนวยการ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหา

 

 

ชาวเจริญศิลป์ศึกษาทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณท่าน ที่เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา