เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต
กับกาชาดอำเภอเจริญศิลป์ เพื่อสร้างสถิติการบริจาคโลหิตให้มากที่สุดเ็ป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย