เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 งานแนะแนว โดยคุณครูภัธฑิชา เริ่มรักษ์ ได้จัดกิจกรรมวันแนะแนว ให้สถาบันการศึกษาให้มาให้ความรู้ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน