IMG 8988

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของคณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ

 

IMG 9050

บรรยากาศการจับสลากของขวัญของนักเรียน