เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดงานเลี้ยงรับท่าน ผอ. กิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ