คณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เดินทางไปส่งคุณครูภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ
ในโอกาสที่ย้ายไปโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น