เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ดำเนินการจัดสอบนักธรรม สนามหลวง ประจำปี 2554
โดยมีนักเรียนจากอำเภอเจริญศิลป์ จำนวนกว่า 1,200 คน เข้าสอบ