ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการ กิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ สู่รั้วฟ้าแสด ด้วยความยินดียิ่ง

โดยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

ใจความสำคัญคือ นักเรียน จ.ศ. ยุคใหม่ ต้องเป็น "คนเก่ง คนดี และมีชื่อเสียง"

ลูกๆ จ.ศ. ทุกคนฟังแล้ว ต้องจำให้ขึ้นใจ และทำให้ได้ด้วยนะครับ

คณะครูทุกท่านพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อให้ลูกๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต