เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดงานวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2554
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกองลูกเสือไทย

 

 

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

นายวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี

 

นายพูนชัย วารินทร์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กล่าวรายงานต่อท่านประธาน

 

นายกรกช จันตะเสน ผู้กำกับลูกเสือ ควบคุมวงดุริยางค์ลูกเสือ

 

นายพิพัฒน์ ขอสุข ผู้กำกับลูกเสือ ม.3

 

นายพิชิต สุจริต ผู้กำกับลูกเสือ ม.2

 

นางดรุณี ภูพันนา ผู้กำกับลูกเสือ ม.1

 

นางสาวสุดใจ พิมจักเสน ผู้กำกับเนตรนารี ม.3

 

นางสาวนันทนา เทพิืน ผู้กำกับเนตรนารี ม.2

 

นายบัญญัติ ผิวงาม ผู้กำกับเนตรนารี ม.1

 

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ผู้กำกับลูกเสือ พิธีกรในพิธี

 

พิธีกล่าวราชสดุดี

 

เดินขบวนเคารพประธาน

 

ขบวนเนตรนารี

 

ขบวนลูกเสือ

 

การเดินขบวน

 

ลูกเสือ เนตรนารี รับฟังโอวาทจากท่านประธาน

 

การบำเพ็ญประโยชน์

 

ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

 

การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

 

คณะู้ผู้กำกับลูกเสือ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียนนะครับ>