เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 โดยมีนายวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดงาน และมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

คณะครูและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนและต้อนรับผู้ปกครอง

 

บรรยากาศการลงทะเบียนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม

 

ผู้ปกครองชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และผลงานภาพยนตร์สั้นเหรียญทอง ระดับภาคอีสาน ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ

 

นายวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน

 

คุณครูปัญจารา ซาหิน พิธีกรในงาน

 

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ตัวแทนงานบริหารวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิชาการ

 

นายชาตรี ยาศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน

 

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ผู้ปกครองแยกย้ายไปตามห้องเรียนต่างๆ

 

 

 

 

สร้างเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนให้เข้มแข็งเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียนให้ดีที่สุด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน