นายมนต์ธิวา ศรีมงคล และคณะศิษย์เก่า มาเยี่ยมโรงเรียน โดยมีได้มากราบคุณครูที่ปรึกษาเก่า ที่ห้องวิชาการ พร้อมแนะแนวให้กับรุ่นน้อง