นางสาวกรรนิกา  ประวัติศรี  นักเรียนชั้น ม.5/1 และคณะ ได้ออกมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่นักเรียน ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

 

 

นักเรียนตั้งใจฟังการนำเสนอ

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน