นายชัยรบ ศรีทิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
เป็นประธานในการประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน