เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผอ.ลิขิต คำภูแสน ณ หอประชุมโรงเรียน มาชมภาพความประทับใจในวันนั้นกันนะครับ

 

 

ในภาคเช้า คณะครูและนักเรียนพร้อมกันที่บริเวณหอประชุมโรงเรียน ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

 

นักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน และเพลงพระคุณที่สาม

 

ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน เข้าแถมเตรียมต้อนรับคณะครู

 

นักเรียนรับชมวีดิทัศน์ประวัติท่าน ผอ.ลิขิต คำภูแสน

 

ท่านผู้อำนวยการเดินทางมาถึงหอประชุม

 

ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวแสดงมุทิตาจิต

 

ประธานนักเรียน มอบมาลัยกร

 

ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น แสดงมุทิตาจิต

 

ตัวแทนนักเรียนที่แสดงมุทิตาจิต

 

ท่าน ผอ. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

 

ท่าน ผอ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

 

นักเรียนกราบรำลึกกระคุณครู

 

ผอ มอบของที่ระลึกแก่คณะครู

 

ผอ.ลิขิต คำภูแสน ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณะครู

 

ในช่วงเย็น ทางโรงเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ท่านผู้อำนวยการ

 

แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาิจิตต่อท่านผู้ำอำนวยการ

 

คณะครูมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการ

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวงโปงลางของโรงเรียน วงออนซอนเจริญศิลป์

 

การแสดงสวยงามและน่าประทับใจ

 

การแสดงกระบี่กระบอง

 

การขับร้องเพลงหมู่ของนักแสดง

 

คุณครูตติญา และคุณครูวรวิทย์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

 

ผู้ำอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 มอบช่อดอกไ้ม้

 

นายอำเภอเจริญศิลป์ กล่าวแสดงมุทิตาจิต

 

ท่าน ผอ.ลิขิต คำภูแสน กล่าวแสดงความรู้สึก

 

ท่านผู้อำนวยการ ร้องเพลงร่วมกับคณะครู

 

เป็นภาพแห่งความประทับใจในงานพิเศษเช่นนี้

 

พวกเราชาว จ.ศ. ทุกคน ขอระลึกถึงคุณความดีของท่าน ที่มีต่อทางโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ท่านได้บริหารโรงเรียนของเรา

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน