เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

 

คุณครูมณีรัตน์ อบรมอย่างตั้งใจ

 

บรรยากาศการอบรม

 

คุณครูได้เข้าชมนิทรรศการ

 

คุณครูวรวิทย์ และคุณครูมณีรัตน์ ถ่ายภาพร่วมกับคุณครูกนกวรรณ อดีตคุณครูที่ปรึกษาที่โรงเรียนสว่างแดนดิน

 

การแสดงนิทรรศการ Best Practice

 

คณะครูจากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประชันความงาม ในชุดผ้าย้อมคราม ของดีประจำจังหวัดสกลนคร

 

 

 

คณะครูถ่ายภาพร่วมกับท่านรองวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะครูรับความรู้มากมาย และจะนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน