เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ศิษย์เก่าของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์์" ได้เดินทางมาแนะแนวการศึกษาใ้ห้แก่รุ่นน้อง นำทีมโดย พี่โอ๋ และพี่ป๊อบอาย ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่มากมาย

 

คุณครูมาร่วมยินดีต้อนรับศิษย์เก่า

 

รุ่นน้องถ่ายภาพร่วมกับรุ่นพี่

 

น้องๆ ฟังการแนะแนวอย่างตั้งใจ

 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมาเยี่ยมของรุ่นพี่ในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายความฝันให้น้องๆ ได้เดินทางตามเส้นทางของตนเอง

ครูก็ขอขอบใจบรรดาศิษย์เก่าทุกคน ที่ยังไม่ลืมโรงเรียนของเรา

ชมภาพกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ