นายลิขิต คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมด้วยข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร