สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

http://mis.charoensin.ac.th