ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต

 

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

 

กำหนดราคากลาง

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ