โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จะดำเนินการสอบจุดเน้น สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

 

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่