ด้วยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร 1) ราคากลาง 1,975,000 บาท

 

ดาวน์โหลดประกาศ [ฉบับที่ 1] [ฉบับที่ 2]