โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

สปช 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง

ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,147,000 บาท

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดราคากลางก่อสร้างอาคาร