นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพม. เขต 23

คว้ารางวัล Jenesys2.0 จากงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 18 และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนำผลงานภาพยนตร์สั้น ไปร่วมประกวด
ในงาน Asian International Children’s Film Festival 2013 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่นักเรียนจากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพม. เขต 23

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำผลงานไปประกวด ซึ่งในปีที่แล้ว นางสาวประทุมทอง วิไลย์

ยังสามารถคว้ารางวัลดีเด่น จากงาน Asian International Children’s Film Festival 2012 ได้อีกด้วย

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

ที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนนักเรียนจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ