โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประเภทพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี

 

ดาวน์โหลดประกาศ