นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ

ในฐานะที่เป็นเยาวชนผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

 

 

นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย ถือเป็นแบบอย่างของนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มใจ

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนให้ได้แสดงศักยภาพจนเป็นที่ประจักษ์และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

 

เรื่อง,ภาพ / ครูวรวิทย์  ไชยวงศ์คต