โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

 

 

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เกียรติบัตรการแข่งขัน Science Show

เกียรติบัตรการประกวดภาพยนตร์สั้น

เกียรติบัตรการแข่งขันแอโรบิก

เกียรติบัตรการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ (ม.ต้นและม.ปลาย)

เกียรติบัตรการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

ดาวน์โหลดลำดับการแข่งขัน

ดาวน์โหลดตารางการแข่งขัน Science Show

ดาวน์โหลดตารางการแข่งขันภาพยนตร์สั้น

ดาวน์โหลดตารางการแข่งขันแอโรบิก

ดาวน์โหลดตารางการแข่งขันดนตรีไทย

ดาวน์โหลดตารางการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23

 

รายชื่อครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ที่ได้รับเกียรติบัตร

รายชื่อนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกียรติบัตรกิจกรรมท้องถิ่น

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ทุกคนนะครับ

ขอให้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและชุมชนของพวกเราต่อไป...

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต