ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"   ปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   2557 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา   2556   ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา   2555   ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา   2554   ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา   2553   ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา   2552   ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา   2551   ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ค่าสถิติแยกตามรายวิชา กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

นักเรียน จ.ศ. คว้า 24 เหรียญทอง

  นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" คว้า 24 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย 8 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง และนอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคอีก 4 รายการ  

ลอยกระทง 2557

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมกับชุมชนบ้านเจริญศิลป์ หมู่ 2 จัดทำกระทงและขบวนแห่ ในประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ในปีนี้ เราได้มา 2 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศขบวนแห่ และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางนพมาศ (นางสาวจตุพร ดังชัยภูมิ ม.4/1)

โพธิ์คำเกมส์ 2014

29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียน   ดาวน์โหลดสูจิบัตรการแข่งขัน  

วิสัยทัศน์ปี 2557

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" โดยท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน ประจำปี 2557 ไว้ดังนี้ "เป็นโรงเรียนคุณภาพ มุ่งสู่มตรฐานสากลภายในปี 2558" Quality School forward to be World-Class Standard in 2015

นักเรียน จ.ศ. รับโล่จากรัฐมนตรี

นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะที่เป็นเยาวชนผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

นักเรียน จ.ศ. คว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้น

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้นำผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง ฮอยฮัก Love Track ไปร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ E-San ShortFilm 2014 ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์ไทยเป็นกรรมการตัดสิน ผลปรากฎว่า ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน

http://www.charoensin.ac.th/web3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/92727212_3_2558_14_32_54.png http://www.charoensin.ac.th/web3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/8136667_11_2557_9_55_02.png http://www.charoensin.ac.th/web3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/26675510_11_2557_9_38_56.png http://www.charoensin.ac.th/web3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4136797_11_2557_10_12_06.png http://www.charoensin.ac.th/web3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/48391116_7_2557_10_51_00.png http://www.charoensin.ac.th/web3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/30608415_2_2557_15_37_11.png http://www.charoensin.ac.th/web3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1248121_7_2557_14_13_51.png
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 19 พ.ค. 2015 Hits:327 ข่าวและประกาศ

ลงทะเบียนเรียนชุมนุมออนไลน์

ลงทะเบียนเรียนชุมนุมออนไลน์

  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 http://mis.charoensin.ac.th

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 19 พ.ค. 2015 Hits:549 ข่าวและประกาศ

แผนผังการใช้ห้องเรียนชั่วคราว

แผนผังการใช้ห้องเรียนชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนกำลังปรับปรุงอาคาร 1 และก่อสร้างอาคาร 4 ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดห้องเรียนชั่วคราวเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยใช้แผนผังห้องเรียนดังนี้  

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 17 พ.ค. 2015 Hits:332 ข่าวและประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภ…

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต   ดาวน์โหลดประกาศที่นี่   กำหนดราคากลาง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ประกาศแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 12 พ.ค. 2015 Hits:982 ข่าวและประกาศ

ประกาศผลสอบคัดห้อง ม.1

ประกาศผลสอบคัดห้อง ม.1

กิจกรรมสอบคัดห้อง ม.1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558    

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 30 มี.ค. 2015 Hits:612 ข่าวและประกาศ

ประกาศผลการเรียน 2/2557

ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ที่นี่ https://sites.google.com/a/charoensin.ac.th/grade2-2557/   *เฉพาะผู้ที่มีอีเมล์ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เท่านั้น*

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 22 มี.ค. 2015 Hits:688 ข่าวและประกาศ

ความภูมิใจของชาวเจริญศิลป์

ความภูมิใจของชาวเจริญศิลป์

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.877193908970364.1073741920.109919425697820&type=1

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 12 มี.ค. 2015 Hits:394 ข่าวและประกาศ

ปฏิทินและข้อสอบจุดเน้น สพฐ.

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จะดำเนินการสอบจุดเน้น สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 06 มี.ค. 2015 Hits:1295 ข่าวและประกาศ

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน

  แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ ตอบแบบสอบถามคลิกที่นี่   http://goo.gl/forms/vYiC7n8HDg

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 03 มี.ค. 2015 Hits:681 ข่าวและประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี…

ด้วยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร 1) ราคากลาง 1,975,000 บาท   ดาวน์โหลดประกาศ [ฉบับที่ 1] [ฉบับที่ 2]

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 17 ก.พ. 2015 Hits:327 ข่าวและประกาศ

ตารางสอบกลางภาค 2/2557

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จะดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557   ดาวน์โหลดตารางสอบ   ดาวน์โหลดคำสั่งคุมสอบ (สำหรับคณะครูและบุคลากร)

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 12 ม.ค. 2015 Hits:462 ข่าวและประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเร…

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ   ดาวน์โหลดประกาศ

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 05 ม.ค. 2015 Hits:387 ข่าวและประกาศ

รองชนะเลิศ Thailand Meditation Tournamen…

รองชนะเลิศ Thailand Meditation Tournament

  นักเรียน จ.ศ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การทดสอบพลังสมาธิชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับจังหวัด ตามโครงการปลูกสถานปฏิบัติธรรมในใจเยาวชน 1 ล้านคน ประจำปี 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับ

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 22 ธ.ค. 2014 Hits:412 ข่าวและประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรี…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน   ดาวน์โหลดประกาศ

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 03 ธ.ค. 2014 Hits:409 ข่าวและประกาศ

วันวชิราวุธ 2557

วันวชิราวุธ 2557

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันวิชราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.1 - ม.3 เขาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน     ขอขอบพระคุณภาพจาก รองฯพัชร์ชนีท์ และครูอัจฉรา

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 25 พ.ย. 2014 Hits:611 กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมเพื่อช่วยเหลือดูและนักเรียนด้านงานวิชาการและงานกิจการนักเรียน เพื่อระดมความคิดกับผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือดูและนักเรียน ถือเป็นความเอาใจใส่ของทางโรงเรียนที่มีต่อลูกศิษย์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 25 พ.ย. 2014 Hits:434 กิจกรรมโรงเรียน

ส่งกำลังใจให้นักเรียน จ.ศ. ไปญี่ปุ่น

ส่งกำลังใจให้นักเรียน จ.ศ. ไปญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เดินทางไปส่งกำลังใจให้นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย Asian International Children's Film Festival 2014 ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 25 พ.ย. 2014 Hits:457 กิจกรรมโรงเรียน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,147,000 บาท

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 18 พ.ย. 2014 Hits:405 ข่าวและประกาศ

ประชุมสหวิทยาเขต ลุ่มน้ำสงคราม

ประชุมสหวิทยาเขต ลุ่มน้ำสงคราม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เข้าร่วมการประชุมสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมี ท่านเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธาน

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 10 พ.ย. 2014 Hits:525 กิจกรรมโรงเรียน

ลอยกระทง 2557

ลอยกระทง 2557

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมกับชุมชนบ้านเจริญศิลป์ หมู่ 2 จัดทำกระทงและขบวนแห่ ในประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ในปีนี้ เราได้มา 2 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศขบวนแห่ และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางนพมาศ (นางสาวจตุพร ดังชัยภูมิ ม.4/1)

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 10 พ.ย. 2014 Hits:916 กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียน จ.ศ. คว้า 24 เหรียญทอง

นักเรียน จ.ศ. คว้า 24 เหรียญทอง

  นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" คว้า 24 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย 8 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง และนอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคอีก 4 รายการ  

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 07 พ.ย. 2014 Hits:789 ข่าวและประกาศ

ร่าง เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที 1/2558 การจ้างก่อสร้างอาคาร สปช. 2/28 3 ชั้น 18 ห้อง ตามประกาศโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ์ ”  

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 30 ต.ค. 2014 Hits:402 ข่าวและประกาศ

โพธิ์คำเกมส์ 2014

โพธิ์คำเกมส์ 2014

29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียน   ดาวน์โหลดสูจิบัตรการแข่งขัน  

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 27 ต.ค. 2014 Hits:1109 กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมการใช้ Google for Education สำหรั…

การอบรมการใช้ Google for Education สำหรับครู

  เว็บไซต์หลักการอบรม https://sites.google.com/a/charoensin.ac.th/admin/

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 03 ต.ค. 2014 Hits:496 ข่าวและประกาศ

การประชุมเสวนาศูนย์พัฒนาวิชาการ

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร จะจัดการประชุมเสวนาพัฒนาวิชาการ ในวันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เพื่อระดมแนวคิดในการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 23 ก.ย. 2014 Hits:409 ข่าวและประกาศ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาภาษาจีน

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาจีน

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 18 ก.ย. 2014 Hits:468 ข่าวและประกาศ

ยกเลิกประกาศ

ยกเลิกประกาศการรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย   ดาวน์โหลดประกาศ

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 18 ก.ย. 2014 Hits:395 ข่าวและประกาศ

นักเรียน จ.ศ. คว้ารางวัล Jenesys 2.0

นักเรียน จ.ศ. คว้ารางวัล Jenesys 2.0

  นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพม. เขต 23 คว้ารางวัล Jenesys2.0 จากงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 18 และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนำผลงานภาพยนตร์สั้น ไปร่วมประกวด ในงาน Asian International Children’s Film Festival 2013 ที่ประเทศญี่ปุ่น   ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่นักเรียนจากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพม. เขต 23 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำผลงานไปประกวด ซึ่งในปีที่แล้ว นางสาวประทุมทอง...

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 10 ก.ย. 2014 Hits:660 ข่าวและประกาศ

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอเจริญศิลป์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี              

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 13 ส.ค. 2014 Hits:480 กิจกรรมโรงเรียน

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และบูรณาการกิจกรรมอาเซียน โดยมีท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นประธานในพิธี

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 13 ส.ค. 2014 Hits:867 กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อมารดา รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นประธานในพิธี

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 13 ส.ค. 2014 Hits:1887 กิจกรรมโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเป็นพนัก…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเป็นพนักงานราชการ  

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 05 ส.ค. 2014 Hits:462 ข่าวและประกาศ

งานนำเสนอผลงาน สพม. 23 Symposium 2014

งานนำเสนอผลงาน สพม. 23 Symposium 2014

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้จัดงานนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Symposium 2014 ณ หอประชุมวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในงานนี้ท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ขึ้นรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลงานระดับชาติ ประจำปี 2557 นอกจากนี้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสกลนคร ยังได้ไปร่วมจัดกิจกรรมการประกวดผลงานครู อีกด้วย      

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 05 ส.ค. 2014 Hits:550 กิจกรรมโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ  

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 03 ส.ค. 2014 Hits:451 ข่าวและประกาศ

การเรียนรู้ด้วย Tablet

การเรียนรู้ด้วย Tablet

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดให้นักเรียนใช้ Tablet ในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี ในการศึกษาหาความรู้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย Tablet ได้เป็นอย่างดี                

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 29 ก.ค. 2014 Hits:426 กิจกรรมโรงเรียน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เอกเคมี

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เอกเคมี

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี   ดาวน์โหลดประกาศ

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 29 ก.ค. 2014 Hits:802 ข่าวและประกาศ

ต้อนรับคณะเอกอัคราชทูตประจำประเทศลาว

ต้อนรับคณะเอกอัคราชทูตประจำประเทศลาว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เดินทางไปร่วมต้อนรับคณะเอกอัคราชทูตประจำประเทศลาว ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รวมถึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทูตประเทศต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานต่อไป นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น          

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 27 ก.ค. 2014 Hits:4391 กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสอบใบอนุญาตขับขี่

กิจกรรมสอบใบอนุญาตขับขี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมกับขนส่งจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการสอบใบอนุญาตขับขี่ ให้กับนักเรียนและผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแก่นักเรียน อันจะช่วย ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นับเป็นการดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนทุกคน              

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 27 ก.ค. 2014 Hits:2707 กิจกรรมโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านหลังโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ให้สะอาด ร่มรื่น เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา        

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 24 ก.ค. 2014 Hits:457 กิจกรรมโรงเรียน

บรรยากาศการสอบกลางภาค 1/57

บรรยากาศการสอบกลางภาค 1/57

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งบรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ฝึกทำแบบทดสอบโดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการสอบโอเน็ต ทั้งนี้เพื่อเตรียมให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบโอเน็ต อันจะช่วยให้นักเรียนสามารถทำคะแนนโอเน็ตได้สูงขึ้น                  

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต - avatar วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 24 ก.ค. 2014 Hits:481 กิจกรรมโรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

ปฏิทินโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แผ่นพับ Best Practice จ.ศ.

12 รางวัลระดับประเทศ ของโรงเรียน

นามบัตรโรงเรียน

 

 

icon love

 

ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่นี่

QR CODE


charoensin on Facebook

สถิติการเข้าใช้เว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้234
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว577
mod_vvisit_counterเดือนนี้2583
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว851
mod_vvisit_counterทั้งหมด502334

We have: 2 guests online
ไอพีของคุณ: 3.215.182.81
 , 
วันนี้: มี.ค. 31, 2020