การจัดการเรียนการสอนทางไกล


กำหนดรายงานผล ครั้งที่ 1 (8 ม.ค. 64) และครั้งที่ 2 (12 ม.ค. 64)


รายงานผลส่ง สพม.23

  • ครั้งที่ 1/2564 (11 มกราคม 2564)
  • ครั้งที่ 2/2564 (18 มกราคม 2564)
  • ครั้งที่ 3/2564 (25 มกราคม 2564)