Home / Charoensin Idol (page 2)

Charoensin Idol

ผลงานนักเรียน จ.ศ. เข้ารอบสุดท้าย ICT Youth Challenge 2015

ผลงานเรื่อง “จุดเล็กๆ บนโลก” ของนายสุร …

Read More »

นักเรียน จ.ศ. คว้ารางวัลหนังสั้นอาเซียน 2015

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 กรมอาเซียน กระทรว …

Read More »

นักเรียน จ.ศ. ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปญี่ปุ่น

นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ไ …

Read More »

คปภ.สกลนคร มอบโล่รางวัล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

คปภ.สกลนคร เป็นตัวแทนนำโล่รางวัล การประกวดภาพยนตร์ …

Read More »