Breaking News

โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS

อาสาสมัคร​สันติภาพ​สหรัฐอเมริกา​ มาสอนนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

อาสาสมัคร​สันติภาพ​สหรัฐอเมริกา​ มาสอนนักเรียนโรงเ …

Read More »

นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้คะแนนสูงสุดวิชาประวัติศาสตร์

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สามแสง นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป …

Read More »