Home / โครงการพิเศษ / โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS (page 2)

โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS เดินทางไปจัดกิจกรรม EIS Camp 2019 และทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริ …

Read More »

อาสาสมัคร​สันติภาพ​สหรัฐอเมริกา​ มาสอนนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

อาสาสมัคร​สันติภาพ​สหรัฐอเมริกา​ มาสอนนักเรียนโรงเ …

Read More »

นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้คะแนนสูงสุดวิชาประวัติศาสตร์

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สามแสง นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป …

Read More »