Breaking News

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผู้บริหารและคณะครู เข้าอบรมสวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2566 นางชุติมณฑน์ ริน …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผ้าพิมพ์ลายใบไม้จากโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จ.อุดรธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเจริ …

Read More »

คณะครูเข้าร่วมอบรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 นายธีรวุฒิ ชมภูแดง …

Read More »

คณะครูเข้าร่วม การประชุมสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญศิล …

Read More »