Breaking News

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ วิชาเทคโนโลยี จัดอบรมให้ครูคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่

22 มิถุนายน 2558 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ วิชาเทคโนโลย …

Read More »

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2558

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรำลึกครู …

Read More »

นักเรียน จ.ศ. คว้าแชมป์คัดลายมือ ระดับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

 นักเรียน จ.ศ. คว้าแชมป์คัดลายมือ ระดับสหวิทย …

Read More »

พี่จันทร์เพ็ง ศิษย์เก่า จ.ศ. คว้าเหรียญเงิน ซีเกมส์ 28 ที่สิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า จ.ศ. พี่จันทร์เพ็ง นนท …

Read More »

จ.ศ. นำนักเรียนไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

2 มิถุนายน 58 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ …

Read More »