ภาษาไทย

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญวันครูแห่งชาติ

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนร่วมส่งคำขวัญระลึกพระคุณครู …

Read More »

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2558

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรำลึกครู …

Read More »

นักเรียน จ.ศ. คว้าแชมป์คัดลายมือ ระดับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

 นักเรียน จ.ศ. คว้าแชมป์คัดลายมือ ระดับสหวิทย …

Read More »