Breaking News

กลุ่มงาน

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดี จ.ศ. มีความซื่อสัตย์สุจริต ในกรณีที่เก็บของได้แล้วส่งคืน

วันที่ 24 มกราคม 2566 รองฯ จักรี วงศ์อักษร รองผู้อ …

Read More »

ผอ.สพม. สกลนคร แสดงความยินดี กับครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

วันที่ 16 มกราคม 2566 ผอ.มงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวย …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาสัญจร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและ …

Read More »