สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูร่วมงานเป็นวิทยากรในงานเสวนา หัวข้อ “ให้สื่อสร้างสรรค์สังคม” ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเร …

Read More »

นักเรียนเข้าการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ที่สตูดิโอบริษัท กันตนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ครูและนักเรียน โรงเรียนเจร …

Read More »