งานวิชาการ

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2558

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรำลึกครู …

Read More »

นักเรียน จ.ศ. คว้าแชมป์คัดลายมือ ระดับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

 นักเรียน จ.ศ. คว้าแชมป์คัดลายมือ ระดับสหวิทย …

Read More »

จ.ศ. นำนักเรียนไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

2 มิถุนายน 58 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ …

Read More »