Breaking News
Home / Samong Group

Samong Group

ท่านพระครูวีระธรรมสุนทร ในฐานะศิษย์เก่าและกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับท่าน ผอ.ณฐ ฝุ่นเงิน ประธานกรรมการสถานศึกษา นำคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมการสร้างฐานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ท่านพระครูวีระธรรมสุนทร ในฐานะศิษย์เก่าและกรรมการส …

Read More »

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์” …

Read More »