Home / กลุ่มงาน / ประชุมทางไกล การปรับปรุงหลักสูตรใหม่

ประชุมทางไกล การปรับปรุงหลักสูตรใหม่

กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ”

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้อง CINEMA อาคาร ๓ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

About admin

Check Also

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์

1.ประกาศสอบราคา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *